Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 (11UY0014/02/21.11.2018)...

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0014/02/21.11.2018

Amaç:

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

  • 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

  • 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
  • 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1 ve B2 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL002 11UY0014-3_REV02 ALUMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0014-3 Rev 02 Alüminyum Kaynakçısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Diğer Yazılar: