Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3...

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0013/03/22.04.2020

Amaç:

  • Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;
  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

  • 11UY0013-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Seçmeli Birimler

  • 11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı
  • 11UY0013-3/B2 Endüstriyel Boru Montajı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Gözetim Bulunmamaktadır.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

Ulusal yeterlilik kapsamında 1 adet performans uygulama sorusu.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1 ve B2 birimlerinden %60 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL010 11UY0013-3 Rev 03 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0013-3 Rev 03 Endüstriyel Boru Montajcısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Diğer Yazılar: