Kaynak Operatörü Seviye 4

Kaynak Operatörü Seviye 4 (11UY0016/03/21.11.2018)...

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Kaynak Operatörü Seviye 4

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0016/03/21.11.2018

Amaç:

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

  • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

  • 11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
  • 11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
  • 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
  • 11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
  • 11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle Yeterliliği belgesinde yazılır.

Belge Geçerlilik Süresi:

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B4 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B2, B3, B4, B5 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

B2,B3,B4,B5 ve B7 Birimlerinden en az %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B2,B3,B4, B5 ve B7 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL004 11UY0016-4_REV03 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0016-4 Rev 03 Kaynak Operatörü (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Diğer Yazılar: