Fiyat Listesi

11UY0014-3/01 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

Teorik Sınav Performans Sınavı
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 150 TL 0 TL
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 100 TL 400 TL
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 100 TL 400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti:
650
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli:
300
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli:
650

11UY0010-3/03 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

Teorik Sınav Performans Sınavı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 150 TL 0 TL
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 100 TL 400 TL
1UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 100 TL 400 TL
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 100 TL 400 TL
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) 100 TL 400 TL
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı 100 TL 400 TL
11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) 100 TL 400 TL
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) 100 TL 400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti:
650
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli:
300
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli:
650

11UY0015-4/02 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4)

Teorik Sınav Performans Sınavı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 150 TL 0 TL
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 100 TL 450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti:
700
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli:
300
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli:
700

11UY0016-4/02 Kaynak Operatörü (Seviye 4)

Teorik Sınav Performans Sınavı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 150 TL 0 TL
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 100 TL 450 TL
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 100 TL 450 TL
11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 100 TL 450 TL
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 100 TL 450 TL
11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 100 TL 450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti:
700
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli:
300
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli:
700

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1. Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) belgelerinde ücretlere KDV dâhildir.

2. Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ilk sınav dahil olmak üzere 3 kez sınav hakkı bulunmaktadır.

3. Ücretin tamamı sınavdan önce BELGESER Belgelendirmenin banka hesabına yatırılmalıdır.

4. Çelik kaynakçısı Seviye 3 veya Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterlilikleri için, iki veya daha fazla seçmeli birimden sınava girilmesi halinde diğer seçmeli birimlerde % 50 indirim uygulanır.

Seçmeli Yeterliliklerde ilave seçilecek 2. birimin ücretlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

*11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı İlave Seçmeli Birim 250,00 ₺

*11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı İlave Seçmeli Birim 250,00 ₺

5. Yeterliliğin tamamı yerine, yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.

6. Belgenin kaybolması, yıpranması, kişisel bilgilerinde değişiklik vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dâhil 150,00 ₺ ´dir.

7. Çelik Kaynakçısı Seviye 3 ve Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal yeterliliklerinde istenecek olan tahribatlı (eğme testi)/tahribatsız muayene ve deney uygulanması durumunda ücretleri aday ya da tek nokta başvurusunu yapan kişi/firma tarafından karşılanacaktır.

8. Başvurusunu yapan adayın Sınav Ücreti İadesi: 

Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınav saati sınava gelmeyen veya sınava giren (başarılı veya başarısız olan) veya sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz.

9. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2020 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücret işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir ulusal yeterlilik olmak üzere bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

10. Yabancı dillerde sınav talep edilmesi durumunda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun mevzuatı hükümlerine uygun ve ek masrafların ödenmesi sonrası talep yerine getirilir.

11. Sınav ve Belge ücretleri BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti hesabına yatırılacaktır,

Türkiye İş Bankası Tuzla Tersane Şubesi 

IBAN: TR39 0006 4000 0011 2720 3263 80

12. Toplu belgelendirmelerde talep edilir ise, ilk belge başvurularında %20 ye kadar ve ikinci belge başvurularında %25 e kadar indirim yapılabilmektedir.