Üst Yönetimin Taahhüdü

Üst Yönetimin Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü...

BELGESER Belgelendirme Kuruluşu Üst Yönetimi olarak,

 1. BELGESER Belgelendirme Firmamızda gerçekleştirilen belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve MYK Mevzuatına, rehberlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 2. İhtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı,
 3. BELGESER Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 4. BELGESER Belgelendirme Firmamızda tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,
 5. Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 6. Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çıkar çatışmasına neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 7. BELGESER Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 8. BELGESER Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,
 9. BELGESER Belgelendirme, itiraz ve şikâyet süreçlerinde ayrımcı faaliyetlere sebep olmayacağını,
 10. BELGESER Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 11. Belgelendirme prosesi sırasında elde ettiğimiz veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı,
 12. Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
 13. BELGESER Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 14. Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,
 15. Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,
 16. BELGESER Belgelendirme, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde dışarıdan eğitimin alınması durumunda belgelendirmenin daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade etmeyeceğimizi,
 17. Tarafsızlığımızın esasını aksettiren; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından uzak olma, yanlılıktan uzak olma, önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunması ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi,
 18. BELGESER Belgelendirme, belgelendirmenin yapılması, belgelendirmenin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarından devamlı surette sorumlu olacak, bu kararların yetkilerini elinde tutacak ve bu yetkisini kesinlikle devretmeyeceğimizi,
 19. Belgelendirme faaliyetleri için gerek duyulan her türlü kaynağı (personel, mali, cihaz vb.), belgelendirme faaliyetlerini aksatmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde karşılayacağımızı,
 20. BELGESER Belgelendirme kamuya açık bilgilerinin reklam dahil tamamının doğru olduğunu ve yanıltıcı bilgilere yer vermeyeceğini,

Taahhüt ve beyan ederiz.

Diğer Yazılar: