Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav ve Belgelendirme süreci, ulusal yeterliliklerde akredite olmuş sınav merkezleri..

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

BELGESER, 5544 sayılı MYK Kanunu kapsamında sınava başvuru yapan başvuru sahipleri..

Neden BELGESER ?

Hızlı Süreç Takibi Zaman ve İşgücü Kazanımı Tüm Türkiye'de Belgelendirme Hizmeti

Mesleki Yeterlilik Sertifikasında Devlet Desteği için yanınızdayız

info@belgeser.com | +90 (216) 565 55 55

BELGESER,
MYK & TÜRKAK Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Mesleki Yeterlilik Sertifikasında Devlet Desteği için Başvurun
Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulayın

MYK Belgesi Sorgula

TÜRKAK Belgesi sorgulayın

TÜRKAK Belgesi Sorgula

İtiraz ve Şikayet işlemleri

İtiraz ve Şikayet

Yeterlilik ve birim bazında fiyat listemiz

Fİyat Listesi

Hesap ve Fatura Bilgileri

Hesap ve Fatura Bilgileri

Belgelendirme Kapsamı

BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından sağlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu belgelendirme kapsamlarımız.

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden..

Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden..

yeterlilik kapsamları

Kaynak Operatörü Seviye 4

Metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini..

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini..

Mesleki Yeterlilik Sertifikasında Devlet Desteği için Başvurun
Mesleki Yeterlilik Kurumu

MYK Tanıtım Filmi

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sertifikasında Devlet Desteği için Başvurun
Verilen Toplam Sertifika Sayısı
Toplam Yeterlilik Sayısı

Belge Gözetimleri

Belge gözetiminizi gerçekleştirebilmeniz için ilgili evrakı indirip doldurduktan sonra info@belgeser.com adresine gönderebilirsiniz. İNDİR
(Belge Gözetim Formu için İNDİR'i tıklayınız)

GÖZETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
MADDE 4
(1) Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.
(2) İlgili ulusal yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde Kuruluş kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu) talep eder.
(3) Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını on beş gün içerisinde Kuruluşa iletmesi gerekir. İletilen kayıtlar Kuruluş tarafından incelenir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür.
(4) Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda Kuruluş kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi halinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.
5) Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.