MYK Personel Belgelendirme

MYK Personel belgelendirme ve sınav süreçleri ile akredite olduğumuz yeterlilikler hakkında kısa bilgiler

Sınav Süreci

BS.PS002 SINAV PROSESİ

Belgelendirme Süreci

BS.PS003 BELGELENDİRME PROSESİ

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

celik-kaynakcisi-seviye-3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0010/04/21.11.2018

Amaç:

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
 • 11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
 • 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
 • 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
 • 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
 • 11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
 • 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

Belge Geçerlilik Süresi:

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B6 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

B8 Biriminden en az 10 soru,

B9 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşen süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Performans (Sınav Sonuçlandırma Aşamaları):

ISO 9017 Kırma Prosedürüne göre kırma yapılıp ISO 5817 göre Kabul/Red yapılmaktadır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden %80 başarı sağlamalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL001 11UY0010-3_REV04 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0010-3 Rev 04 Çelik Kaynakçısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

aluminyum-kaynakcisi-seviye-3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0014/02/21.11.2018

Amaç:

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
 • 11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1 ve B2 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL002 11UY0014-3_REV02 ALUMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0014-3 Rev 02 Alüminyum Kaynakçısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Kaynak Operatörü Seviye 4

kaynak-operatoru-seviye-4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Kaynak Operatörü Seviye 4

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0016/03/21.11.2018

Amaç:

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
 • 11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
 • 11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
 • 11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
 • 11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle Yeterliliği belgesinde yazılır.

Belge Geçerlilik Süresi:

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B4 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B2, B3, B4, B5 ve B7 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

B2,B3,B4,B5 ve B7 Birimlerinden en az %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B2,B3,B4, B5 ve B7 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL004 11UY0016-4_REV03 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0016-4 Rev 03 Kaynak Operatörü (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

direnc-kaynak-ayarcisi-seviye-4

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0015/03/21.11.2018

Amaç:

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B1 biriminden iş emri ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az %60 alınmalıdır.

B1 Biriminden en az %50 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı)

B1 Biriminin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikayet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL003 11UY0015-4_REV03 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0015-4 Rev 03 Direnç Kaynak Ayarcısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0013/03/22.04.2020

Amaç:

 • Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;
 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0013-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Seçmeli Birimler

 • 11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı
 • 11UY0013-3/B2 Endüstriyel Boru Montajı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Gözetim Bulunmamaktadır.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 25 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B2 Biriminden en az 20 soru,

Soru başına düşün süre 1,5 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

Ulusal yeterlilik kapsamında 1 adet performans uygulama sorusu.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1 ve B2 birimlerinden %60 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL010 11UY0013-3 Rev 03 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0013-3 Rev 03 Endüstriyel Boru Montajcısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0013/00/---

Amaç:

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 15UY0205-3/ A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

Seçmeli Birimler

 • 12UY0205-3/B1 Köprülü Vinçle Elleçleme

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

İlave bilgi, beceri ve yetkinlikler edinerek çeşitli türdeki vinçlerin (Mobil Vinç Operatörü, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG), Mobil Vinç Operatörü (MHC Sahil ve Gemi Vinci) vs.) mesleki yeterlilik belgesi alma imkânı bulunmaktadır.

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru,

A2 Biriminden en az 25 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

Performans uygulama süresi 45 dakikadır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Birimlerinden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL012 15UY0205-3 Rev 00 Köprülü Vinç Operatörü.pdf (klavuzu pdf olarak indirin)

15UY0205-3 Rev 00 Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik.pdf (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)