Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3...

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0013/00/---

Amaç:

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

  • 15UY0205-3/ A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

Seçmeli Birimler

  • 12UY0205-3/B1 Köprülü Vinçle Elleçleme

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

İlave bilgi, beceri ve yetkinlikler edinerek çeşitli türdeki vinçlerin (Mobil Vinç Operatörü, Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG), Mobil Vinç Operatörü (MHC Sahil ve Gemi Vinci) vs.) mesleki yeterlilik belgesi alma imkânı bulunmaktadır.

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 20 soru,

A2 Biriminden en az 25 soru,

Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

Performans uygulama süresi 45 dakikadır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 ve A2 Birimlerinden en az %70 alınmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

A2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürece yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar:

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL012 15UY0205-3 Rev 00 Köprülü Vinç Operatörü.pdf (klavuzu pdf olarak indirin)

15UY0205-3 Rev 00 Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilik.pdf (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Diğer Yazılar: