TÜRKAK Personel Belgelendirme

Başvuru Süreci

BELGESER, başvuru sahibinden aşağıdaki belgeleri ister;

 1. Kaynakçı Başvuru Formu
 2. Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi
 3. Sınav Ücretinin ödendiğine dair belge
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Fotoğraf

Belgelendirme Sorumlusu tarafından adayın başvurusu değerlendirilir.

Sınav Görevlisi ataması yapılır.

Gerektiğinde Sınav Yeri Sözleşmesi yapılır.

Sınav Planlanır ve sınav günü, yeri ve saati, bireysel başvurularda adaya sms ile, sponsor firma ile yapılan başvurularda firmaya e-mail ile bildirilir.

Sınav Süreci

Pratik Sınavın Gerçekleştirilmesi

 • Sınav görevlisi sınavdan en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunur.
 • Sınav Yeri uygunluk kontrollerini gerçekleştirir
 • Sınava girecek adaylara pratik sınav kuralları açıklanır.
 • İSG ve sınav düzeni ile ilgili gerekli tedbirler alınır.
 • Adaya pWPS ya da WPS i teslim edilir ve sınav başlar.
 • Adayın değerlendirilmesi yapılır.
 • Sınav Görevlisi tarafından görsel muayeneler yapılır.
 • Gerekiyorsa Test parçaları test kuruluşuna teslim edilir.

Belgelendirme Süreci

 1. Belgelendirme kararı, Belgelendirme sorumlusu tarafından alınır.
 2. Sınavı yapan bir sınav görevlisi, adayın belgelenmesi konusunda karar vermeye haiz değildir.
 3. Test sonuçları, sınav kayıtları ve diğer dokümanların kontrolü gerçekleştirilir
 4. Değerlendirme kararı alınır.
 5. Başarılı olan adaylar için belge düzenlenir.
 6. Adayların sınav sonuçları adaylara veya sponsor firmaya sms veya e-mail ile bildirilir.
 7. Sertifika verilen adayların sertifika geçerlilik bilgisi web sitesinden sorgulanmaya açık hale getirilir.
 8. Sertifikalar, elden veya kargo ile sahiplerine teslim edilir.

Belirlenmiş gözetim ve yeniden belgelendirme tarihlerine 2 ay kalan adaylar, e-mail veya sms ile bilgilendirilir ve gerekli kayıtları sağlamaları veya yeniden değerlendirilmeleri gerektiği bildirilir.

Gözetim tarihi gelmesine rağmen gerekli kayıtları sağlayamayan adayın belgesi askıya alınır ve gereken kayıt sağlanana kadar askıda tutulur.

Yeniden belgelendirme tarihi gelen adayın gerekli başvuruyu yapmaması durumunda ise belgesi iptal edilir.