Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (11UY0010/04/21.11.2018)...

Ulusal Yeterlilik Adı ve Seviyesi: Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Kodu/Revizyon No/Revizyon Tarihi: 11UY0010/04/21.11.2018

Amaç:

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

 • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

 • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
 • 11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
 • 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
 • 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
 • 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
 • 11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
 • 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

Belge Geçerlilik Süresi:

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi:

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları:

Yok

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B3 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B6 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

B8 Biriminden en az 10 soru,

B9 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşen süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Performans (Sınav Sonuçlandırma Aşamaları):

ISO 9017 Kırma Prosedürüne göre kırma yapılıp ISO 5817 göre Kabul/Red yapılmaktadır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1, B3, B5, B6, B7, B8 ve B9 birimlerinden %80 başarı sağlamalıdır.

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Şikâyet:

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

BS.KL001 11UY0010-3_REV04 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (klavuzu pdf olarak indirin)

11UY0010-3 Rev 04 Çelik Kaynakçısı (yeterlilik dokümanını pdf olarak indirin)

Diğer Yazılar: