Direnç Kaynak Ayarcısı

Direnç Kaynak Ayarcısı...
756cc96f3db5e63d7708e39fb40b2948.jpg

Direnç Kaynak Ayarcısı

Endüstriyel üretimin artmasına paralel olarak, bu alanlarda çalışacak olan teknik elemanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması, endüstriyel üretimin gelişmesi ve kesintisiz devam etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda direnç kaynak ayarcısı da en fazla ihtiyaç duyulan iş kollarından biridir. Gerekli olan iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve bu tedbirler doğrultusunda kaynak işlemlerinin yapılması konusunda ihtiyaç duyulan bu elemanlar, nitelikli olduklarını ispat edebilmeleri durumunda kolaylıkla iş bulabilmektedir. Direnç kaynak ayarcıları, aynı zamanda iş planlamasının yapılması ve malzemelerin kontrollerinin sağlanması konusunda da sorumludur.

Direnç Kaynak Ayarcısı İçin Yeterlilik Belgesi

Yeterlilik belgeleri, ilgili kişinin bir alanda başarılı ve yeterli olduğunu gösteren, genellikle devlet tarafından ya da yetkilendirilmiş olan bağımsız kuruluşlar tarafından verilen belgelerdir. Direnç kaynak ayarcısı olarak çalışabilmek için de yeterlilik belgesine ihtiyaç vardır. Bu belgeye sahip olan kişiler, kolaylıkla iş bulabilirler. Yeterlilik belgesi almak için öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan bir kursa başvuru yapılması gereklidir. Bu kurslara başvuru yapmak için herhangi bir eğitim sınırı yoktur. Başvuru işleminin ardından adaylar önce yazılı ve sonrasında da uygulamalı sınava tabi tutulmaktadır. Her iki sınavda da yeterli olduğunu gösteren bireyler, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaktadır.

TÜRKAK Akreditasyonu

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bireylere sağlanan yeterlilik belgeleri yalnızca Türkiye içerisinde çalışmak için geçerlidir. Bu belge ile yurt dışında herhangi bir işe başvurmak mümkün değildir. Yurt dışında direnç kaynak ayarcısı olarak çalışmak isteyen kişiler, bu belgeleri için akreditasyon almalıdır. Akreditasyon konusunda yetkili olan kurum ise TÜRKAK olarak kısaltılan Türk Akreditasyon Kurumu’dur. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler, sahip oldukları yeterlilik belgesi ile bu kuruma başvuruda bulunmalıdır. Kurum tarafından sağlanacak olan akreditasyon ile yeterlilik belgesi çok sayıda ülkede kullanılabilir hale gelecektir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon, belge sahibi kişinin uluslararası çalışma standartlarına uygun olduğunu ifade etmektedir. Akreditasyon ve yeterlilik belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için +90 (216) 565 55 55 numaralı hat ile irtibata geçmek yeterlidir.

Diğer Yazılar: