Mesleki Yeterlilik Nasıl İspat Edilir?

Mesleki Yeterlilik Nasıl İspat Edilir?...
_lpfile_2019_03_01_201903011112234163087kkcp.jpg

Direnç Kaynak Ayarcısı

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda endüstriyel üretim giderek artan bir ivmeye kavuşmuştur. Bu durumun temel nedenlerinden biri, yaşanan talep artışıdır. Endüstriyel üretimin artması, beraberinde bu konuda çalışacak olan teknik elemanlara duyulan ihtiyacın artmasını da getirmiştir. Farklı alanlarda istihdam edilmek üzere gereksinilen teknik elemanlar arasında direnç kaynak ayarcısı olan kişiler önemli bir yere sahiptir. Endüstriyel üretimin önemli bir kısmını oluşturan kaynak ve birleştirme işlemleri konusunda deneyim sahibi olan kişilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Direnç kaynak ayarcıları, yapılması gerekli olan kaynak işlerinin yapılması amacı ile iş güvenliğinin sağlanması ve işlerin koordine edilmesi konusunda görevli olan kişilerdir.

Mesleki Yeterlilik Nasıl İspat Edilir?

Bir yere iş başvurusunda bulunurken, yalnızca sözlü beyan yolu ile o konuda yeterli olduğunun belirtilmesi, günümüzde kabul gören bir durum değildir. Özellikle teknik eleman alımlarında sözlü beyanata değil, resmi yeterlilik belgelerine önem verilmektedir. Direnç kaynak ayarcısı olmak isteyen kişilerin de mutlaka resmi bir yeterlilik belgesine sahip olmaları gereklidir. Mesleki yeterlilik konusunda belge verme inisiyatifi Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aittir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan bu kuruma doğrudan başvuru yapma olanağı bulunmamaktadır. Yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan kurslara başvurmalıdır. Gerekli olan aşamaların başarı ile tamamlanmasının ardından kişiler yeterlilik belgesine sahip olabilirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yurtdışında Geçerli Mi?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bireylere sağlanan yeterlilik belgeleri, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan bir belgedir. Bu belgeye sahip olan bireyler, yurt içerisinde belgelerini ibraz ederek kolaylıkla iş bulabilirler. Ancak yurtdışında direnç kaynak ayarcısı olarak çalışabilmek için bu kurumdan alınmış olan yeterlilik belgesi tek başına yeterli değildir. Bu durumda TÜRKAK tarafından belgenin akreditasyonunun sağlanması gereklidir. Açılımı Türk Akreditasyon Kurumu olan TÜRKAK yurt içerisinde bulunan kurumların ve bireylerin sahip oldukları belgelerin uluslararası standartlara da uygun olduğuna dair karar verme yetkisini elinde bulunduran kurumdur. Akreditasyon hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler +90 (216) 565 55 55 numaralı hatta danışabilirler.

Diğer Yazılar: